• Διατροφή (το διατροφολόγιο καθορίζεται από την Παιδίατρο και τα φαγητά μαγειρεύονται στο χώρο μας)
  • Συνεργασία με παιδίατρο
  • Συνεργασία με παιδοψυχολόγο
  • Συνεργασία με παιδοοδοντίατρο
  • Ασφαλιστική Κάλυψη
  • Πυρασφάλεια
  • Μεταφορά με ιδιόκτητα κλιματιζόμενα σχολικά λεωφορεία