Ο Παιδικός Σταθμός

Τμήματα :

Προ-προνηπιακό
Μικρό Παιδικό

Λειτουργώντας :

Μέσα σε ατμόσφαιρα ζεστασιάς, χαράς, ασφάλειας, αγάπης και με σεβασμό στη μοναδικότητα του κάθε παιδιού.

Αποβλέπουμε :

Στην πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού (ψυχική, νοητική, κοινωνική, συναισθηματική και ηθική).
Στην ομαλή εξέλιξη του νηπίου στα αντίστοιχα με την ηλικία του στάδια ανάπτυξης.
Στην κοινωνικότητα.
Στη συνεργασία.
Στη γνώση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του.
Στην ελεύθερη έκφραση των συναισθημάτων.
Στην ανάδειξη και καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων.
Στη γλωσσική καλλιέργεια.
Στην ανάπτυξη της φαντασίας.
Στην αυτονομία και αυτοεξυπηρέτηση.
Στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης.
Στη συνύπαρξη ψυχαγωγίας και μάθησης.
stoxoi
ekp-prog
paroxes